walne zgromadzenie akcjonariuszy 2014

27 czerwca 2014 r., w Berlinie
w gmachu "Eventpassage"
Kantstraße 8-10
10623 Berlin
 

Podsumowanie wyników głosowania

   
Informacje zgodnie z § 124a AktG  
 • Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz porządek obrad
 • Dokumenty w ramach punktu porządku obrad 1
 

Wyjaśnienie dot. punktu 1 porządu obrad

Raport roczny (MSSF) na 31.12.2013 r

Sprawozdanie z działalności/ Uzupełniające sprawozdanie
zarządu odnośnie informacjizgodnie z
§ 289 ust. 4 i 5 niem.k.h. (HGB)
(str. 17 i następne)

 

Sprawozdanie rady nadzorczej (str. 25 i następne)

 

bmp jednostkowe sprawozdanie finansowe 2013 (HGB)

 • Sprawozdanie zarządu dot. punktu 4 porządku obrad
 • Sprawozdanie zarządu dot. punktu 5porządku obrad
 • Ogólna liczba akcji i głosów
 • Specjalne zaświadczenie zgodnie § 123 AktG oraz formularz zgodnie
  z § 124a AktG
   
Wyjaśnienia dot. praw akcjonariuszy zgodnie z § 121 ust. 3 zdanie 3 pkt. 3 AktG  
 • Wyjaśnienia
   
Więcej informacji  
 • Wskazówki dotyczące rejestracji zagranicznych akcjonariuszy
 • Statut spółki